Exempel på uppdrag

Corporate reputation management (Flygindustrin)

Klientens problem:
Flygbolaget upplevde ett behov av att undersöka och eventuellt stärka sitt anseende bland företagets nyckelintressenter. Företagsledningen behövde ett verktyg för att övervaka hur en bred grupp av intressenter uppfattade företaget och hur dessa kunde tänkas reagera på olika åtgärder och händelser.

CFI Groups uppdrag/lösning:
CFI hjälpte klienten att utveckla ett verktyg med syftet att kunna arbeta med resultaten och planera för framtida åtgärder. Vidare hjälpte CFI företaget och dess dotterbolag att implementera resultaten genom att analysera, presentera och tydliggöra dessa för olika ledningsgrupper inom koncernen.

Resultat:
De olika intressentgruppernas syn på bolaget och drivkrafterna bakom deras uppfattningar blev ett viktigt verktyg i ledningens beslutsfattande. När olika åtgärder utvärderas fås numera även vägledning från ett anseendeperspektiv. Beslut fattas med hänsyn till hur nyckelintressenter kommer att reagera.

 

 


Flygbolaget upplevde ett behov av att undersöka och eventuellt stärka sitt anseende bland företagets nyckelintressenter. CFI hjälpte klienten att utveckla ett verktyg med syftet att kunna arbeta med resultaten och planera för framtida åtgärder.